Kuinka Torjut Alkoholin Haittoja Hapen Avulla

Hye Gwang Jeong, Professori toksikologian osastolta farmasian oppilaitokselta Chungamin kansallisesta yliopistosta sanoo seuraavaa:

“Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että korkealla happipitoisuudella varustettu vesi voi lisätä hiirten eloonjäämiskykyä, väsymyksestä palautumista  ja happikadon vaikutuksia kestävyyteen”

Kun nautit alkoholia, kehossasi tapahtuu seuraavaa: alkoholin etanoli ensin hapettuu asetaldehydiksi, joka taas hapettuu vedeksi ja hiilidioksidiksi.  Tämä hapettumisreaktio tapahtuu pääasiallisesti maksassasi, jossa sitten useat entsyymit osallistuvat prosessiin. Kaikki nämä entsyymit tarvitsevat happea alkoholin käsittelyyn ja antamalla keholle lisää happea, käsittely nopeutuu. Minulle tämä kaikki kuulostaa todella monimutkaiselta ja todennäköisesti ymmärsin jotain väärin, mutta katsotaanpa itse testiasetelmaa:

Testatakseen hapen vaikutuksia alkoholin käytössä, tutkijaryhmä muodosti kolme eri testiporukkaa. Koehenkilöt olivat terveitä ja heitä oli yhteensä 49. Koehenkilöiden sukupuolijakauma oli seuraava: 30 miestä ja 19 naista ja porukan keski-ikä oli 27.2.  Koeryhmälle juotettiin, kokeesta riippuen 2,4 tai 3,6 desilitraa 19,5 % alkoholijuomaa. Juomassa vaihteli vain happipitoisuus, joka oli 8, 20 tai 25 ppm (parts per million, miljoonasosaa tai promillen tuhannesosaa) happea liuotettuna juomaan.

Tuloksista selviää, että nostetut happipitoisuudet voivat nopeuttaa alkoholin palamisnopeuttaa ja sen eliminointia elimistöstä. Kokeessa mitattiin kuinka kauan menee, että veren alkoholipitoisuus tippuu takaisin nollaan.

Koeasetelma 1

Koehenkilöille juotettiin 2,4 desiä 19,5% vahvuista alkoholijuomaa eri happipitoisuuksilla. Aikaa selviämiseen (veren alkoholipitoisuus 0,0%) meni seuraavasti:

8 ppm: 257,7 minuuttia

20 ppm: 237,7 minuuttia

Kokonaisero: 20 minuuttia 

Koeasetelma 2

Koehenkilöille juotettiin 3,6 desiä 19,5% vahvuista alkoholijuomaa eri happipitoisuuksilla. Aikaa selviämiseen (veren alkoholipitoisuus 0,0%) meni seuraavasti:

8 ppm:  357,8 minuuttia

20 ppm: 334,5 minuuttia

Kokonaisero: 23,3 minuuttia 

Koeasetelma 3

Koehenkilöille juotettiin 3,6 desiä 19,5% vahvuista alkoholijuomaa eri happipitoisuuksilla. Aikaa selviämiseen (veren alkoholipitoisuus 0,0%) meni seuraavasti:

8 ppm:  369,2

25 ppm: 342,1

Kokonaisero: 27,1 minuuttia 

Happipitoisuus vaikuttaa alkoholin poistumisnopeuteen elimistöstä

“Hapella rikastettu alkoholijuoma vähentää veren alkoholipitoisuuksia nopeammin kuin normaali alkoholijuoma. ” Sanoo tutkimusryhmän vetäjä Kwon. “Tällä voi olla kliinistä ja oikeassa elämässä hyödynnettävää merkitystä. Hapella rikastetut alkoholijuomat mahdollistaisivat ihmisten selviämisen nopeammin ja lievittäisivät asetaldehydin aiheuttamia sivuvaikutuksia, ilman merkittäviä eroja alkoholin vaikutuksiin. Lisäksi vielä se, että jos alkoholi poistuu nopeammin verestä, se voisi vähentää onnettomuuksia, joihin alkoholi on osallisena.”

Koreassa on jo saatavilla alkoholijuomia, joissa on korkeampi happipitoisuus, mutta niille ei ole tieteellistä tutkimusta ollut tukena. “Näyttää siltä, että nämä juomat voivat säilyttää korkean happipitoisuutensa 10 – 20 päivää, mikäli korkki on paikoillaan ja 70 minuuttia korkkaamisen jälkeen huoneenlämmössä.” Sanoo Kwon. Tiedemiehet ehdottavat, että tulevaisuudessa kannattaisi tutkia enemmän happipitoisten liuoksien vaikutusta alkoholin hajomisessa mukana oleviin tiettyihin entsyymeihin, kuten ADH, ALDH, ja MEOS

Lähde:  www.sciencedaily.com 

 

Leave A Response

* Denotes Required Field